Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Giăng 1:5-10"

Sống Với Thánh Kinh: 12/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 12/08/2015 I Giăng 1:5-10Bước Đi trong Ánh Sáng “Nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giê-xu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:7) Câu hỏi suy ngẫm: Bước đi trong ánh sáng nghĩa là gì? Một người tin Chúa phải sống như thế nào? Tại sao? Phải chăng người đã tin Chúa rồi thì không bao ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top