Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Cô-rinh-tô 3:16-20"

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2015 I Cô-rinh-tô 3:16-20Khôn Ngoan theo Đời Này “Vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột” (câu 19a). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhắc cho Cơ Đốc nhân nhớ mình là ai? Tại sao? Ông trích dẫn hai câu Kinh Thánh nào để nói về sự khôn ngoan của đời này? Sống theo sự khôn ngoan của đời này có hậu quả gì? Bài học này nhắc nhở chúng ta như thế nào trong cuộc số ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top