Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Cô-rinh-tô 3:1-3"

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2017 I Cô-rinh-tô 3:1-3Còn Thuộc về Xác Thịt “Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nêu ra hai thành phần nào trong Hội Thánh Cô-rinh-tô? Tại sao ông nói đến nay họ vẫn còn thuộc về xác thịt? Làm thế nào để trở thành người thuộc linh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top