Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Cô-rinh-tô 1:4-9"

Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2017 I Cô-rinh-tô 1:4-9Đấng Làm Cho Lớn Lên “Vậy, người trồng, người tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên” (I Cô-rinh-tô 3:7). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 6 nói đến kết quả nào của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô khi họ nghe lời chứng về Đấng Christ của Sứ đồ Phao-lô? Sứ đồ Phao-lô có thái độ nào khi thấy kết quả như vậy? Điều này có ý nghĩa thế nào đối với ngư ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2017 I Cô-rinh-tô 1:4-9Dư Dật về Mọi Điều Ban Cho “…vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em” (câu 5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nêu ra những ơn cụ thể nào để tạ ơn Chúa (câu 5)? Từ “dư dật” có ý nghĩa gì? Bạn có đang trải nghiệm sự “dư dật về mọi điều ban cho” không? Bạn sử ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2017 I Cô-rinh-tô 1:4-9Hằng Vì Anh Chị Em Tạ Ơn Chúa “Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nêu lý do gì để ông hằng tạ ơn Đức Chúa Trời? Bạn học được gì từ việc làm này của ông? Lý do nào khiến bạn luôn dâng lời tạ ơn Chúa? Mặc dù mục đích của thư I Cô-rinh-tô đượ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top