Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Cô-rinh-tô 1:3"

Sống Với Thánh Kinh: 24/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/01/2017 I Cô-rinh-tô 1:3 Ân Sủng và Bình An (2) “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 1:3). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết “ân sủng và bình an” chúng ta nhận được từ đâu? Chân lý quan trọng nào được nhắc đến ở đây? Vì sao ân sủng và bình a ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2017   I Cô-rinh-tô 1:3 Ân Sủng và Bình An (1)   “Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ!” (câu 3).   Câu hỏi suy ngẫm: Lời cầu chúc của Sứ đồ Phao-lô cho những tín hữu của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có ý nghĩa gì? Được “ân điển” hay “ân sủng” là được những điều gì? Bạn đã nhận được “ân sủng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top