Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Cô-rinh-tô 1:26-31"

Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2017 I Cô-rinh-tô 1:26-31Không Có Cớ Khoe Mình “Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời” (câu 28-29). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhắc cho các tín hữu Cô-rinh-tô suy xét những điều gì? Đối tượng Đức Chúa Trời chọn là những ai? Tại sao Ngài chọn như v ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top