Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Cô-rinh-tô 1:10-17"

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2017   I Cô-rinh-tô 1:10-17 Phép Báp-tem hay Truyền Giảng Phúc Âm?   “Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-tem đâu, nhưng để rao giảng Tin Lành” (câu 17a).   Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao đang nói đến vấn đề chia rẽ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, Sứ đồ Phao-lô lại nhắc đến thập tự giá và phép báp-tem (câu 13)? Điều này có liên hệ gì với chủ đề mà ông ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top