Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Cô-rinh-tô 1:10-12"

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2017 I Cô-rinh-tô 1:10-12 Nhìn Xem Chúa “Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:2). Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô phân rẽ thành bao nhiêu nhóm? Nguyên nhân nào dẫn đến sự phân rẽ này? S ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2017 I Cô-rinh-tô 1:10-12Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ “Mặc dù anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (Cô-lô-se 3:17). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô nhân danh Chúa Giê-xu Christ để giải quyết nạn chia rẽ tại Hội Thánh Cô-rinh-tô? Điều này có ý nghĩa thế nào với bạn? Sau lời chào thăm v ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top