Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Hê-bơ-rơ 11:13-16"

Sống Với Thánh Kinh: 02/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 02/01/2015 Hê-bơ-rơ 11:13-16Khách Lữ Hành trên Đất “Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên anh em hãy kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn” (1 Phi-e-rơ 2:11). Câu hỏi suy ngẫm: “Kẻ khách” và “bộ hành trên đất”nghĩa là gì? Tại sao chúng ta được gọi là “kẻ khách” hay “bộ hành trên đất”? Một lữ khách và một người dân định cư khác n ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top