Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Hê-bơ-rơ 10:19-25"

Sống Với Thánh Kinh: 07/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 07/09/2017 Hê-bơ-rơ 10:19-25Khích Lệ Nhau Thờ Phượng Chúa “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau…” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu mà con dân Chúa được dạn dĩ vào Nơi Chí Thánh? Ai là Thầy Tế Lễ Vĩ Đại? Trước giả khuyên Cơ Đốc nhân nên làm gì và không nên làm gì? Bạn làm gì để khích lệ người khác trung tín thờ phượng Chúa? Câu 19-20 cho biết nhờ máu quý ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top