Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 8:1-7"

Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2017 Gióp 8:1-7Dù Con Không Hiểu Hết “Các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (Ê-sai 55:9). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Binh-đát nêu lý do vì sao ông Gióp gặp hoạn nạn? Ông khuyên bạn mình như thế nào? Ông Binh-đát phạm những sai lầm gì khi khuyên bạn? Bạn phản ứng thế nào khi hoạn nạn xảy ra ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top