Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 7:7-10"

Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2017   Gióp 7:7-10 Đời Người Mong Manh   “Song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia” (Gia-cơ 4:14-15).   Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi than thân trách phận, ông Gióp xin Chúa điều gì? Ô ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top