Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 6:24-30"

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2017 Gióp 6:24-30Cảm Thông “Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy” (Lu-ca 10:37). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp xin các bạn ông điều gì? Ông khẳng định với họ rằng ông là người ra sao? Bạn áp dụng bài học này thế nào trong tình bạn bè? Sau khi chỉ trích gay gắt các bạn trong câu 14-23, ông Gióp đổi g ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top