Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 6:14-23"

Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2017 Gióp 6:14-23Bạn Chân Tình “Một lời quở trách tỏ tường hơn là thương yêu giấu kín. Bạn hữu làm cho thương tích, ấy bởi lòng thành tín. Còn sự hôn hít của người ghen ghét lấy làm giả ngụy” (Châm Ngôn 27:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp so sánh tình bạn như thế nào? Ông chỉ trích các bạn của ông về những điều gì? Bạn áp dụng bài học này thế nào với anh chị em trong Chúa? Phân đo ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top