Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 6:1-7"

Sống Với Thánh Kinh: 09/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 09/04/2017 Gióp 6:1-7Không Thể Tránh Hoạn Nạn “Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện” (Rô-ma 12:12). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp có chấp nhận lời khuyên của ông Ê-li-pha không, vì sao? Ông nói gì về nỗi khổ của mình? Bạn áp dụng bài học này với một người đang gặp tai ương như thế nào? Gióp chương 6 và 7 là lời ông Gióp đáp lại ông Ê-li-pha. ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top