Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 5:8-16"

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2017 Gióp 5:8-16Tìm Cầu Chúa “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha kêu gọi ông Gióp làm gì? Ông Ê-li-pha giảng giải Đức Chúa Trời là Đấng thế nào? Khi gặp những khó khăn trong cuộc sống, bạn ưu tiên đến với Chúa hay giải quyết theo sự khôn ngoan mình? Sau kh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top