Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 5:1-7"

Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2017 Gióp 5:1-7Đừng Đoán Xét Ai “Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét” (Ma-thi-ơ 7:1). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha lên án ông Gióp về điều gì? Theo ông Ê-li-pha, vì sao ông Gióp gặp hoạn nạn, và điều đó có đúng không? Bạn có thái độ thế nào khi thấy anh chị em mình gặp tai ương trong cuộc sống? Ông Ê-li-pha muốn giúp ông Gióp thoát khỏi cảnh bi thương, tuyệt vọn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top