Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 4:7-11"

Sống Với Thánh Kinh: 05/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 05/03/2017 Gióp 4:7-11Gieo và Gặt “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha trình bày học thuyết nào với ông Gióp? Với mục đích gì? Những lời của ông Ê-li-pha nhắc nhở về nguyên tắc gieo và gặt như thế nào? Bạn áp dụng bài học này với người đang gặp tai ương ra sao? Ông Ê-li-pha trình b ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top