Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 42:1-6"

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2019 Gióp 42:1–6 Ăn Năn Tội “Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài: vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi, và ăn năn trong tro bụi” (câu 5, 6). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ông Gióp thưa với Chúa những điều gì? Ông bày tỏ lòng ăn năn về những sai phạm của mình ra sao trước Chúa? Bạn rút ra bài học nào qua phân đoạn Kinh Thánh này? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 07/04/2015 Gióp 42:1-6Huyền Nhiệm của Đau Khổ “Trước lỗ tai con có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài. Vì vậy, con lấy làm gớm ghê con, và ăn năn trong tro bụi”(câu 5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời có giải đáp trực tiếp những thắc mắc của ông Gióp và các bạn ông không (chương 38-42)? Cuối cùng ông Gióp đã nhận ra điều gì? Nhờ đâu ông nhận biết như vậy? Làm thế ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top