Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 4:12-21"

Sống Với Thánh Kinh: 12/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 12/03/2017 Gióp 4:12-21 Chẳng Có Một Người Công Chính “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân sủng Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:23-24). Câu hỏi suy ngẫm: Qua giấc mơ của mình, ông Ê-li-pha trình bày lý lẽ nào với ông Gióp? Làm thế nào con người được xưng công chí ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top