Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 4:1-6"

Sống Với Thánh Kinh: 26/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 26/02/2017 Gióp 4:1-6Hãy Giữ Kẻo Ngã “Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp được Đức Chúa Trời xác nhận là người thế nào? Ông Ê-li-pha cũng xác nhận ông Gióp ra sao? Tại sao ông có những lời hết sức bi quan? Bài học nhắc nhở bạn điều gì trong cuộc sống? Hôm nay, chúng ta học những phản ứng đầu tiên của ông Gióp sau khi gặp hai ta ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 19/02/2017 Gióp 4:1-6Người Bạn Tốt “Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:14-15). Câu hỏi suy ngẫm: So với những ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top