Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 3:13-19"

Sống Với Thánh Kinh: 05/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 05/02/2017 Gióp 3:13-19Ước Mong Được Chết “Đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc; vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người; và người sống để vào lòng” (Truyền Đạo 7:2). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Gióp ước mong được chết? Ông có thể dùng sự khôn ngoan của mình trả lời những thắc mắc của ông không? Mục đích của đời bạn là gì? Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay bày tỏ lòng khao khát đượ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top