Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 3:1-13"

Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2017 Gióp 3:1-13Thà Tôi Không Sinh Ra Còn Tốt Hơn “Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: Đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: Đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy” (I Cô-rinh-tô 13:12). Câu hỏi suy ngẫm: Sau nhiều ngày yên lặng, ông Gióp mở lời nói những điều gì? Sau đó ông nêu ra một loạt câu hỏi nào? Bạn có ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top