Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 2:7-10"

Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2017 Gióp 2:7-10 Thắng Sự Thử Thách “Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình” (Gióp 2:10b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp phải chịu những gì trong lần thử thách thứ hai này? Lời nói của ông Gióp với vợ bày tỏ đức tin của ông thế ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top