Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 2:11-13"

Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2017 Gióp 2:11-13Khóc với Người Khóc “Hãy vui với người vui, khóc với người khóc” (Rô-ma 12:15). Câu hỏi suy ngẫm: Ba người bạn của ông Gióp đến thăm ông với mục đích gì? Những hành động đầu tiên họ làm khi gặp ông Gióp là gì? Bạn bày tỏ tình yêu Cơ Đốc thế nào khi người thân, bạn bè của bạn gặp nghịch cảnh? Chỉ với ba câu ngắn ngủi (Gióp 2:11-13), trước giả đã diễn đạt sự đồng cả ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top