Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 2:1-6"

Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2016 Gióp 2:1-6Sa-tan Gièm Pha Ông Gióp Lần Thứ Hai “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình” (I Phi-e-rơ 5:8-9). Câu hỏi suy ngẫm: Lần thứ hai, Đức Giê-hô ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top