Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 1:6-22"

Sống Với Thánh Kinh: 08/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/07/2016 Gióp 1:6-22Nhịn Nhục trong Hoạn Nạn “Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện” (Rô-ma 12:12). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp được Chúa khen là người như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra với ông? Thái độ của ông ra sao trong hoàn cảnh như thế? Thái độ của bạn thế nào khi gặp hoạn nạn trong cuộc sống? Kinh Thánh ghi rõ và chính Đức Chúa Trời ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top