Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 1:6-12"

Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2016 Gióp 1:6-12Sa-tan "... dùng cách mềm mại mà sửa dạy những người chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó” (II Ti-mô-thê 2:25-26). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về Sa-tan? Sa-tan tấn công con cái Chúa như thế nào? Cơ Đốc nhân có sợ ma quỷ không? Vì sao? T ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top