Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 12:7-11"

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2017 Gióp 12:7-11Hiểu Biết về Đức Chúa Trời “Từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (II Ti-mô-thê 3:15). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp khuyên các bạn học hỏi gì từ thiên nhiên? Con người sẽ nhận được gì khi quan sát, học hỏi về sự tạo dựng của Chúa? Làm thế nào để bạn hiểu biết về Chúa ngày càng h ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top