Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 11:13-20"

Sống Với Thánh Kinh: 10/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 10/09/2017   Gióp 11:13-20 Lời Kêu Gọi Ăn Năn   “Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thịnh nộ là dường nào!” (Rô-ma 5:9).   Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sô-pha kêu gọi ông Gióp làm điều gì? Tại sao lời khuyên của ông Sô-pha thất bại? Chúng ta học được gì trong việc khuyên giúp người khác?   Sau khi ông Sô-pha kết t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top