Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 11:1-4"

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2017 Gióp 11:1-4Cảm Thông Với Người “Hãy vui với người vui, khóc với người khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chớ cho mình là khôn ngoan” (Rô-ma 12:15-16). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sô-pha là ai? Ông chỉ trích ông Gióp điều gì và điều đó đúng không? Bạn làm gì để giúp anh chị em mình và những người khác khi họ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top