Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 1:1; 13:5"

Sống Với Thánh Kinh: 06/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/11/2016 Gióp 1:1; 13:5 Tại Sao Người Lành Gặp Khổ Nạn? “Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài” (Gióp 13:15). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa để cho người lành, đạo đức thường gặp khổ nạn? Bạn có kinh nghiệm nào về việc Chúa thử rèn bạn? Bạn đã đọc trọn sách Gióp mấy lần? Bạn cảm nhận gì khi đọc sách Gióp? Tại sao người lành, đạo đức thường gặp khổ nạn? Tại sao Chúa là Đấng th ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top