Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giô-suê 6:1-21"

Sống Với Thánh Kinh: 11/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 11/12/2014 Giô-suê 6:1-21Nhờ Lời Chúa Để Tiến Tới trong Đức Tin “Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Kìa, Ta đã phó Giê-ri-cô, vua, và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi. Vậy, hết thảy các ngươi, là chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một bận; phải làm như vậy trong sáu ngày” (câu 2, 3). Câu hỏi suy ngẫm: Trong việc tiến chiếm thành Giê-ri-cô, người Ít-ra-ên đã tỏ thái độ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top