Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giô-suê 24:14-15"

Sống Với Thánh Kinh: 11/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 11/08/2017 Giô-suê 24:14-15Gia Đình Phục Vụ Chúa “…Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (câu 15b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-suê khuyên người Ít-ra-ên làm gì? Ông đưa ra thách thức nào cho họ? Ông khẳng định điều gì về ông và gia đình ông? Người lãnh đạo gia đình cần làm gì để hướng dẫn gia đình mình trở thành gia đình phục vụ Chúa? Chẳng những ông Giô-suê là một dũng sĩ đã lãnh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top