Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giô-suê 1:1-9"

Sống Với Thánh Kinh: 29/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 29/01/2017 Giô-suê 1:1-9Thành Đạt và Thành Công “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (câu 8 BTT). “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/02/2016 Giô-suê 1:1-9Năm Mới Thịnh Vượng và Thành Công “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8 BTT). “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/02/2016 Giô-suê 1:1-9Năm Mới Sống Theo Lời Chúa “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong…” (Giô-suê 1:8a). Câu hỏi suy ngẫm: Yếu tố nào quyết định sự thành hay bại của dân tộc Ít-ra-ên? Muốn sống đúng theo Lời Chúa dạy, chúng ta phải làm gì? Bạn cam kết với Chúa điều gì trong năm mới này? Sách Giô-suê k ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/02/2016 Giô-suê 1:1-9Năm Mới Có Chúa Đồng Hành “Trót đời ngươi sống, sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như Ta đã ở cùng Môi-se; Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Để đánh chiếm Đất Hứa, người Ít-ra-ên phải đối đầu với những nan đề nào? Đức Chúa Trời đã hứa gì với ông Giô-suê (câu 5)? Nhờ đâu mà người Ít-ra-ên thành công t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top