Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giô-na 4:1-3"

Sống Với Thánh Kinh: 29/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/02/2016 Giô-na 4:1-3Khi Kết Quả Không Như Mong Đợi “Vậy, người trồng, kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên” (I Cô-rinh-tô 3:7). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giô-na cầu xin Chúa điều gì? Tiên tri Ê-li cầu xin Chúa điều gì? Theo bạn, nguyên nhân nào khiến hai vị tiên tri cầu xin Chúa như vậy? Bạn áp dụng bài học này trong công tác chứng đạo như thế nào? Th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2016   Giô-na 4:1-3 Đấng Thương Xót “Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đổi ý không xuống tai vạ” (câu 2b). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Chúa không giáng họa cho Ni-ni-ve thì Tiên tri Giô-na có phản ứng và thái độ ra sao? Trong lời cầu nguyện của mình, Tiên tri Giô-na đã phơi bày lý do thật sự khiến ông bỏ trốn đi Ta-rê-si là gì? Chúa ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top