Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giô-na 1:4-6"

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2015 Giô-na 1:4-6Tấm Lòng Người Được Sai Đi “Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có người chăn” (Ma-thi-ơ 9:36). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi Tiên tri Giô-na lên tàu, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Tiên tri Giô-na nằm ngủ mê và không kêu cầu Đức Chúa Trời? Qua sự kiện này, chúng ta học được tấm lòng của Đấng sai phái v ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top