Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 4:19-31"

Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2017   Giê-rê-mi 4:19-31 Tâm Tình của Người Chăn   “Ôi! Tôi đau lòng, đau lòng! Cơn đau đớn quặn thắt lòng tôi; lòng đương bối rối trong tôi. Tôi không thể làm thinh! Hỡi linh hồn tôi, vì mày nghe giọng kèn và tiếng giặc giã” (câu 19).   Câu hỏi suy ngẫm: Câu 19 là tiếng rên xiết của ai? Cụm từ “Tôi xem” được lặp lại nhiều lần có ý nghĩa như thế nào? Hình ảnh nào đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top