Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 3:19-25"

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2017 Giê-rê-mi 3:19-25Trở Về với Đấng Phục Hồi “Hỡi con cái bội nghịch, hãy trở lại! Ta sẽ chữa sự bội nghịch cho” (câu 22a). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên ý thức được nguyên nhân nào đưa họ đến tình cảnh khốn khổ như hiện tại? Chúa hứa chữa lành căn bệnh gì cho dân Ngài khi họ ăn năn? Người Ít-ra-ên nhận định những việc làm của họ ra sao? Khi biết mình phạm tội, bạn cần làm gì ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top