Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 3:1-5"

Sống Với Thánh Kinh: 21/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 21/02/2017 Giê-rê-mi 3:1-5Cứ Phạm Tội theo Lòng Mình Muốn “Hỡi Cha tôi, Ngài là Đấng dẫn dắt tôi trong khi tôi trẻ, hay sao? Ngài há sẽ cầm giận mãi mãi, và nuôi cơn thịnh nộ đến cuối cùng sao?… Này, ngươi dù nói như vậy, mà cũng cứ phạm tội, theo lòng mình muốn” (câu 4-5). Câu hỏi suy ngẫm: Việc trích dẫn luật Môi-se về quy định ly dị mang ý nghĩa gì với dân Chúa? Chúa dùng cơn hạn h ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top