Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 3:1-11"

Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2017 Giê-rê-mi 3:1-11Bài Học từ Hoàn Cảnh “Dù Ta đã bỏ Ít-ra-ên bội nghịch và đã cho nó tờ để, vì cớ nó ngoại tình, Ta cũng còn thấy em gái quỷ quyệt nó, là Giu-đa, chẳng sợ sệt chi; nhưng nó cũng cứ đi hành dâm” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Có phải Chúa nói đến luật hôn nhân để bày tỏ rằng Ngài cương quyết không tha thứ, không chấp nhận họ trở về? Chúa có mục đích gì khi nhắc lạ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top