Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 2:31-32"

Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2017 Giê-rê-mi 2:31-32Dân Ta Đã Quên Ta “Con gái đồng trinh há quên đồ trang sức mình, nàng dâu mới há quên áo đẹp của mình sao? Nhưng dân Ta đã quên Ta từ những ngày không tính ra được” (câu 32). Câu hỏi suy ngẫm: Hai hình ảnh “đồng vắng” và “đất tối tăm mờ mịt” có ý nghĩa gì? Hai hình ảnh tiếp theo “trinh nữ quên đồ trang sức” và “nàng dâu quên mặc áo cưới” dùng để ví sánh với đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top