Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 2:13"

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2016 Giê-rê-mi 2:13Hai Điều Ác “Dân Ta đã làm hai điều ác: Chúng nó đã lìa bỏ Ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra, không chứa nước được.” Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đã làm hai điều ác nào? Vì sao đối với Đức Chúa Trời những hành động này bị xem là điều ác? Chúng ta từng phạm những điều ác tương tự như vậy trong cuộc sống như thế nào? Sách Ru-tơ chép về ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top