Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 1:17"

Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2016 Giê-rê-mi 1:17Đừng Sợ! “Vậy, ngươi hãy thắt lưng, chờ dậy, bảo cho chúng nó mọi sự mà ta truyền cho ngươi. Đừng sợ sệt vì cớ chúng nó, kẻo ta làm cho ngươi sợ sệt trước mặt chúng nó chăng” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Hành động “thắt lưng” mà Đức Chúa Trời bảo Tiên tri Giê-rê-mi thực hiện có ý nghĩa gì? Trong chương 1 có bao nhiêu lần Chúa phán với Tiên tri Giê-rê-mi “Đừng sợ” ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top