Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 9:6-7"

Sống Với Thánh Kinh: 15/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/07/2016 Giăng 9:6-7Tin Cậy Vâng Lời “Đoạn, Ngài phán cùng người rằng: Hãy đi, rửa nơi ao Si-lô-ê (nghĩa là chịu sai đi). Vậy, người đi đến ao đó, rửa, và trở lại, thì được thấy rõ” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu chữa lành cho người khiếm thị bằng cách nào? Tại sao Chúa bảo anh đi và rửa ở ao Si-lô-ê? Người khiếm thị làm gì sau khi nghe Chúa phán? Điều gì khiến cho quyền n ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top