Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 9:35-38"

Sống Với Thánh Kinh: 17/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/08/2016 Giăng 9:35-38Bài Học từ Người Khiếm Thị Được Cứu “Đức Chúa Giê-xu nghe họ đã đuổi người ra, và Ngài có gặp người, bèn phán hỏi rằng: Ngươi có tin đến Con Đức Chúa Trời chăng?” (câu 35). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu đến tìm gặp anh khiếm thị? Ngài đã mạc khải điều gì cho anh? Đáp ứng của anh khiếm thị được sáng ra sao? Qua sự việc anh khiếm thị được cứu, chún ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top