Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 9:13-17"

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2016 Giăng 9:13-17Ba Nhận Định về Chúa Giê-xu “Có mấy người trong những người Pha-ri-si bèn nói rằng: Người này không phải từ Đức Chúa Trời đến đâu, vì không giữ ngày Sa-bát. Nhưng người khác rằng: Một người có tội làm phép lạ như vậy thể nào được? Rồi họ bèn chia phe ra” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người ta đem anh khiếm thị đến với những người Pha-ri-si? Sau khi thẩ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top