Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 8:1-11"

Sống Với Thánh Kinh: 05/02/2018

Sống Với Thánh Kinh: 05/02/2018 Giăng 8:1-11 Chúa Giê-xu Yêu Thương Tội Nhân “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Các lãnh đạo Do Thái đem người đàn bà phạm tội ngoại tình đến với Chúa Giê-xu nhằm mục đích gì? Vì sao Chúa không định tội người đàn bà này? Bạn áp dụng bài học này cho mình như thế nào? Sau khi Lễ Lều Tạm kết thúc, rạng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2016 Giăng 8:1-11Cuộc Đời Thay Đổi “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17). Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của người phụ nữ phạm tội này thế nào khi bị bắt quả tang; khi nghe Chúa bảo ai vô tội hãy ném đá vào bà; và khi bà nhìn lên thấy không còn ai ngoài Chúa? Trong câu 11, khi nghe Chúa ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2016 Giăng 8:1-11Đấng Tìm và Cứu Người Bị Mất “Bởi Con Người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất” (Lu-ca 19:10). Câu hỏi suy ngẫm: Khi những nhà lãnh đạo tôn giáo đem người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội tà dâm đến hỏi Chúa, Ngài đã làm gì? Sau đó Ngài nói gì với họ? Khi họ bỏ đi hết, Chúa nói gì với người phụ nữ? Điều đó cho thấy tấm lòng của Chúa đối với tội nhân như thế nào? Bài học n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2016 Giăng 8:1-11Ai Đào Hầm Sẽ Té Xuống Đó “Ai đào hầm sẽ té xuống đó; kẻ nào lăn đá, đá sẽ trở đè lại nó” (Châm Ngôn 26:27). Câu hỏi suy ngẫm: Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bày ra âm mưu gì để gài bẫy Chúa Giê-xu? Khi thực hiện ý đồ đen tối đó, họ đã phạm vào những tội nào? Vì sao họ lần lượt bỏ đi khi Chúa bảo ai vô tội thì hãy ném đá trước? Hậu quả nào dành cho người g ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2014 Giăng 8:1-11Không Kết Án “Đức Chúa Giê-xu phán: ‘Ta cũng không kết án chị đâu, hãy đi, đừng phạm tội nữa’” (Giăng 8:11b, BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si thử Chúa nhằm tố cáo Ngài bằng cách nào? Sau khi viết dưới đất, Chúa trả lời thế nào với đám đông? Điều gì đã xảy ra sau đó? Chúa đối xử như thế nào với người phụ nữ? Câu chuyện này dạy chúng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top