Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 7:44-53"

Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2016 Giăng 7:44-53Tinh Thần Đầy Tớ “Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi xưng mình là đầy tớ của anh em” (II Cô-rinh-tô 4:5). Câu hỏi suy ngẫm: Những lời nói của các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si trong phân đoạn này cho thấy họ là người như thế nào? Họ đang lãnh đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top