Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 7:19-24"

Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2016 Giăng 7:19-24Đừng Xét Đoán Theo Bề Ngoài “Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa nói những người Giu-đa không tuân giữ Luật Pháp Môi-se? Chúa trả lời cho việc họ vu khống Ngài bị quỷ ám bằng so sánh nào? Cho biết ý nghĩa của lời dạy “Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình”? Chú ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top